โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย

หมู่ที่ 14 บ้านเขาปิหลาย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 165111
อนุบาล 229111
อนุบาล 365111
รวม อนุบาล1419333
ประถมศึกษาปีที่ 173101
ประถมศึกษาปีที่ 286141
ประถมศึกษาปีที่ 35491
ประถมศึกษาปีที่ 44591
ประถมศึกษาปีที่ 55491
ประถมศึกษาปีที่ 68081
รวมประถม3722596
มัธยมศึกษาปีที่ 10000
มัธยมศึกษาปีที่ 20000
มัธยมศึกษาปีที่ 30000
รวมมัธยมต้น0000
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด5141929

บทความล่าสุด