โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย

หมู่ที่ 14 บ้านเขาปิหลาย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

คุณจีจี้ ได้มาเลี้ยงไอศกรีมให้กับนักเรียน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คุณจีจี้ ได้มาเลี้ยงไอศกรีมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาปิหลาย

ในนามของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้

บทความล่าสุด