โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย

หมู่ที่ 14 บ้านเขาปิหลาย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค้างคาว ลักษณะกายภาพของสายพันธุ์ค้างคาว

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค้างคาวลักษณะกายภาพของสายพันธุ์ค้างคาว

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค้างคาว หรือ Chiroptera คืออันเนื่องมาจากชื่อวิทยาศาสตร์ของพวกค้างคาว ซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะเด่นตรงที่มีปีกและสามารถบินได้ พวกค้างคาวมีหลายสายพันธุ์และมีขนาดต่างกันออกไป ค้างคาวเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางนิเวศและทางชีววิทยาอย่างมาก เป็นผู้ช่วยในการควบคุมปริมาณแมลง และมีบทบาทในระบบนิเวศในการกระจายเมล็ดพืชผ่านการกระทำของพวกนี้ด้วย

ค้างคาว Chiroptera มีสายพันธุ์หลายพันธุ์ที่แตกต่างกันทั่วโลก ปัจจุบันมีสายพันธุ์ค้างคาวที่รู้จักอยู่ประมาณ 1,400 สายพันธุ์ ค้างคาวถูกแบ่งเป็นสองประเภทหลัก คือ Megachiroptera ค้างคาวขนาดใหญ่ และ Microchiroptera ค้างคาวขนาดเล็ก ค้างคาวสามารถพบได้ทั้งในบริบททางธรรมชาติและในสถานที่ที่มนุษย์อยู่ เช่น ถ้ำและเรือนแถว มีการศึกษาและการสงวนพันธุ์ค้างคาวมานานเนื่องจากความสำคัญของพวกนี้ในระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของโลกใบนี้

 • Megachiroptera ค้างคาวขนาดใหญ่
  • ขนาด ค้างคาวสายพันธุ์ใหญ่มักมีขนาดใหญ่กว่าค้างคาวสายพันธุ์เล็ก
  • การบิน ส่วนใหญ่มีการบินส่วนใหญ่และช้า บางสายพันธุ์เดินหรือกระโดดเพื่อหาอาหารแทนการบิน
  • อาหาร ค้างคาวสายพันธุ์ใหญ่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในที่สูง กินผลไม้ อาหารเมล็ดพืช และเพลี้ยต่างๆ
 • Microchiroptera ค้างคาวขนาดเล็ก
  • ขนาด ค้างคาวสายพันธุ์เล็กมีขนาดเล็กกว่าค้างคาวสายพันธุ์ใหญ่
  • การบิน ส่วนใหญ่มีการบินเร็วและเก่ง สามารถบินในที่แคบและที่มืดได้
  • อาหาร ค้างคาวสายพันธุ์เล็กส่วนใหญ่กินแมลง เช่น มด ปลวก และเพลี้ย ซึ่งเป็นตัวอาหารที่รวบรวมมากขึ้นในพื้นที่ขนาดเล็ก

ค้างคาว Chiroptera มีถิ่นกำเนิดหลายแถบทั่วโลก แต่มีการพบค้างคาวมากที่สุดในแถบเขตร้อนของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอฟริกา อย่างไรก็ตามค้างคาวก็มีการกระจายพันธุ์ไปยังทวีปอื่นๆ เช่น ทวีปเหนืออเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอนตาร์กติกา ค้างคาวมีความหลากหลายทางชีวภาพในที่อาศัยและการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม แต่ส่วนใหญ่พบค้างคาวในแถบร้อนและร้อนชื้น ซึ่งมีปริมาณแมลงมากที่สุดทำให้เป็นแหล่งอาหารที่ดีสำหรับพวกเขา

ค้างคาวChiropteraมีลักษณะอย่างไร

ค้างคาว Chiroptera มีลักษณะอย่างไร

ค้างคาว Chiroptera เป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะเด่นตรงที่มีปีกและสามารถบินได้ นี่คือลักษณะหลักของค้างคาว

1. ปีก ค้างคาวมีปีกประกอบด้วยหนังที่ยืดหยุ่นและเชื่อมติดกับโครงกระดูกมือของพวกเขา มีหนามมือที่ยืดออกมาเช่นหัวจระเข้ เมื่อพวกค้างคาวกระพือบังแล้วเหลืองปีกก็เหมือนผืนผ้าระหว่างขาด้านหลัง นั่นทำให้พวกค้างคาวสามารถบินได้ด้วยการพยุงตัวด้วยปีกเหล่านี้

2. ขนและสี ลักษณะของขนค้างคาวแต่ละสายพันธุ์สามารถแตกต่างกันไป อาจมีสีเข้มหรือสีจาง และมีลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

3. หู ค้างคาวมีหูที่มีขนาดเล็กและมองเห็นยาก บางสายพันธุ์มีหนวดยาวที่เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญในการนำทางและตรวจจับอาหาร

4. สายตา สายตาของค้างคาวมีความเฉพาะเจาะจงในการมองเห็นในสภาพแสงน้ำมันอ่อนและมืดมิด เนื่องจากพวกเขามักกิ่งออกในเวลากลางคืน

5. เสียง ค้างคาวมีความสามารถในการสร้างเสียง ultrasonic เพื่อใช้ในการนำทางและตรวจจับเหยื่อ ส่วนมากนิ้วของพวกค้างคาวมีความอ่อนนุ่ม ช่วยในการจับเหยื่อจากระยะไกล

ค้างคาวมีความหลากหลายทางชีววิทยาและพบได้ทั้งในทะเลสาบ ป่า เขา และเมือง มีบทบาทที่สำคัญในระบบนิเวศด้วยการควบคุมปริมาณแมลง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในธรรมชาติ

ค้างคาวChiropteraมีพฤติกรรมอย่างไร

ค้างคาว Chiroptera มีพฤติกรรมอย่างไร

ค้างคาว Chiroptera มีพฤติกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ ดังนี้

1. การบินกลางคืน ค้างคาวส่วนใหญ่มีกิจกรรมการบินในเวลากลางคืน เนื่องจากพวกเขามีการมองเห็นที่ดีในสภาพแสงอ่อนและมืดมิด พวกเขาใช้เสียง ultrasonic เพื่อนำทางและตรวจจับเหยื่อในบริเวณมืด รูปแบบการบินของค้างคาวแต่ละสายพันธุ์อาจแตกต่างกันไป บางสายพันธุ์เบียดบินเข้าสู่ต้นไม้และถ้ำในขณะที่อื่นๆ บินต่อเนื่องในพื้นที่กว้างขึ้น เช่น ค้างคาวสายพันธุ์ผสมผสาน hybrid จากค้างคาวค้างคาวผีดินสอพันธุ์เล็ก มักจะบินไปยังที่อาศัยเพื่อหาอาหารและหาความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร

2. การสื่อสาร ค้างคาวใช้เสียงเป็นวิธีสื่อสาร บางสายพันธุ์มีเสียงร้องเพลงที่สวยงาม และเสียงคำพูดที่พัฒนามาเป็นภาษาและลากเสียงมากขึ้น เป็นพฤติกรรมหลักในการถ่ายทอดความรู้สึกและสัญญาณกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม พวกค้างคาวจะใช้สาบานในการระบุบริเวณกำลังบินและอื่นๆ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มตามไป สาบานเหล่านี้สามารถมองเห็นได้เป็นการทำลายเสียงเกี่ยวกับการเสียดสีและแย่งความเป็นเจ้าของเสียงเหล่านี้

3. การลาดผิวและดูดเลือด บางสายพันธุ์ของค้างคาวมีพฤติกรรมลาดผิวและดูดเลือด เช่น มีพฤติกรรมดูดเลือดจากสัตว์อื่นๆ โดยประเทศที่เจริญเติบโตตลอดปี

4. การนอนหลับ ค้างคาวมีพฤติกรรมการนอนหลับที่แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และสภาพแวดล้อม บางครั้งพวกเขาจะหลับในถ้ำหรือสถานที่ปลอดภัย ส่วนบางสายพันธุ์จะนอนในต้นไม้หรือบนผิวน้ำ

5. การหาอาหาร ค้างคาวส่วนใหญ่เป็นนักล่าเพลี้ยและแมลง บางสายพันธุ์กินผลไม้หรือเมล็ดพืช พวกค้างคาวอาจมีบทบาทสำคัญในการควบคุมปริมาณแมลงที่อาจเป็นศัตรูของพืชหรือมนุษย์

พฤติกรรมของค้างคาวมีความหลากหลายและยากต่อการศึกษา เนื่องจากค้างคาวสามารถปรับตัวและปรับพฤติกรรมตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของพวกเขาได้

ค้างคาวChiropteraสืบพันธุ์อย่างไร

ค้างคาว Chiroptera สืบพันธุ์อย่างไร

ค้างคาว Chiroptera มีกระบวนการสืบพันธุ์ที่หลากหลาย ตามขั้นตอนทั่วไปของกระบวนการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังนี้

1. การเลือกคู่ ในช่วงกลางคืนเมื่อค้างคาวออกมาหาอาหารหรือบินเพื่อการหาคู่พันธุ์ สมาชิกของสายพันธุ์เดียวกันจะใช้เสียง ultrasonic เป็นวิธีการสื่อสารกัน เสียงเหล่านี้สามารถสื่อสารเพื่อค้นหาคู่และแสดงพฤติกรรมสัมพันธ์เพศ

2. การผสมพันธุ์ เมื่อคู่ค้างคาวพบกันและเตรียมพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์ พวกเขาอาจมีพฤติกรรมสัมพันธ์เพศอย่างต่อเนื่อง การสัมพันธ์เพศของค้างคาวอาจเกิดขึ้นในอาทิตย์หรือในถ้ำ ภายหลังจากการผสมพันธุ์ การตั้งท้องจะเกิดขึ้น

3. การตั้งท้องและการเลี้ยงลูก หลังจากการตั้งท้อง ค้างคาวเมืองจะทำการเลี้ยงลูกด้วยนม ลูกค้างคาวเกิดมาเป็นลูกหนึ่งส่วน สายพันธุ์ขนาดเล็ก หรือลูกสองส่วน สายพันธุ์ขนาดใหญ่ ลูกจะเหลือนับสัปดาห์หรือเดือน และจะเริ่มเรียนรู้การบินและการล่าเพลี้ยและแมลงอื่นๆ ตามความต้องการของสายพันธุ์

ค้างคาวมีรูปแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมและกระบวนการสืบพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของพวกเขา กระบวนการนี้มีความสำคัญในการรักษาสายพันธุ์และความหลากหลายทางชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยค้างคาวที่แตกต่างกัน

ค้างคาวChiropteraเป็นพาหะนำเชื้อโรคอะไรบ้าง

ค้างคาว Chiroptera เป็นพาหะนำเชื้อโรคอะไรบ้าง

 • ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า ค้างคาวเป็นพาหะของไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าที่รู้จักกันดี ซึ่งสามารถแพร่เชื้อสู่มนุษย์ได้โดยการถูกสัตว์กัดหรือข่วน โรคพิษสุนัขบ้าคือการติดเชื้อไวรัสร้ายแรงที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
 • โคโรนาไวรัส ค้างคาวบางชนิดได้รับการระบุว่าเป็นแหล่งกักเก็บโคโรนาไวรัสตามธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงไวรัสที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ซาร์ส และโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เมอร์ส ค้างคาวได้รับการเสนอแนะว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสจากสัตว์สู่คนได้
 • ไวรัสเฮนดรา ไวรัสนี้พบได้ในค้างคาวผลไม้ สุนัขจิ้งจอกบิน เป็นหลัก และสามารถทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจและระบบประสาทอย่างรุนแรงทั้งในม้าและมนุษย์ มันติดต่อผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับของเหลวในร่างกายของค้างคาวที่ติดเชื้อ
 • ไวรัสนิปาห์ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของไวรัสที่มีค้างคาวซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจและระบบประสาทอย่างรุนแรงในมนุษย์ มีความเกี่ยวข้องกับค้างคาวผลไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ไวรัสอีโบลา แม้ว่าค้างคาวผลไม้ถือเป็นแหล่งกักเก็บตามธรรมชาติของไวรัสอีโบลา แต่สัตว์อื่นๆ เช่น ไพรเมต ก็คิดว่าเป็นแหล่งอาศัยระดับกลางในการแพร่เชื้อสู่มนุษย์ ค้างคาวอาจมีบทบาทในการแพร่เชื้อไวรัสในระยะเริ่มแรก
 • ฮิสโตพลาสมา แคปซูลาตัม นี่คือเชื้อราที่ทำให้เกิดฮิสโตพลาสโมซิสในมนุษย์ พบได้ในมูลค้างคาว ขี้ค้างคาว และอาจลอยอยู่ในอากาศ ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจในบุคคลที่สูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อน

ค้างคาวมีการผสมพันธุ์และการเลี้ยงลูกด้วยนม พวกเขาอาจมีการบินเพื่อค้นหาคู่พันธุ์และหาอาหารในเวลากลางคืน ลูกค้างคาวเกิดมาเป็นลูกเลี้ยงด้วยนม และพวกค้างคาวมีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกและการศึกษาการบินให้กับลูกในที่อาศัย สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่าค้างคาวสามารถเป็นพาหะนำโรคเหล่านี้ได้ แต่ไม่ใช่ว่าค้างคาวทุกตัวจะติดเชื้อ และความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่มนุษย์ก็แตกต่างกันไป ค้างคาวมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ รวมถึงการควบคุมสัตว์รบกวนและการผสมเกสร และพวกมันไม่เป็นอันตรายโดยธรรมชาติ โดยทั่วไปความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคจะต่ำตราบใดที่ผู้คนหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับค้างคาวและมูลของพวกมัน และมีการใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเมื่อทำงานใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยของค้างคาว

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับค้างคาว
 • ค้างคาวสามารถบินได้อย่างไร
  • ค้างคาวใช้ปีกที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างพลังงานในการบิน
 • ค้างคาวสามารถเห็นในเวลากลางคืนได้อย่างไร
  • ค้างคาวมีสายตาที่เหมาะสมกับการมองเห็นในสภาพแสงอ่อนและมืด พวกเขามีแม่แบบสายตากลางคืนที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นในแสงน้อย
 • ค้างคาวใช้เสียงเพื่ออะไร
  • พวกค้างคาวใช้เสียงเพื่อสื่อสาร ติดตามเหยื่อ และนำทางในการบิน
 • ค้างคาวมีบทบาททางนิเวศอย่างไร
  • พวกค้างคาวมีบทบาทในการควบคุมปริมาณแมลงในสภาพแวดล้อม และช่วยในกระบวนการผสมพันธุ์ของพืช
 • การเผชิญหน้ากับค้างคาวเป็นเรื่องอันตรายหรือไม่
  • ความปลอดภัย เพื่อป้องกันการถูกกัดและการสัมผัสตรง การเผชิญหน้ากับค้างคาวอาจเสี่ยงต่อการถูกกัดและการสะสมเชื้อสารพิษ ดังนั้นควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังในการเข้าใกล้ค้างคาวในธรรมชาติ

บทความที่น่าสนใจ :ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนกกวัก ลักษณะกายภาพและการสืบพันธุ์ของนกกวัก

บทความล่าสุด