โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย

หมู่ที่ 14 บ้านเขาปิหลาย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ความรู้ทั่วไปเรื่องพะยูน ลักษณะกายภาพและพฤติกรรมของพะยูน

ความรู้ทั่วไปเรื่องพะยูนลักษณะกายภาพและพฤติกรรมของพะยูน

ความรู้ทั่วไปเรื่องพะยูน Dugong เป็นสัตว์น้ำที่มีลักษณะคล้ายกับแมวน้ำหรือหมีน้ำแต่มีขนาดใหญ่กว่า พะยูนถูกจัดอยู่ในวงศ์ Sirenia ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับทะเลวาฬที่มีความเกี่ยวข้องกัน พะยูนมีลักษณะที่สำคัญคือมีลำตัวยาวรูปแบบโค้งงอและหางที่มีลักษณะคล้ายกับปีกเรือ fluke ที่ใช้ในการว่ายน้ำ

พะยูนเป็นสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในเครือฟากพะยูน โดยพบมากที่สุราษฎร์ธานีและชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย พะยูนเป็นสัตว์อเมริกันที่มีการกระจายพันธุ์ตามชายฝั่งทะเลแดงและชายฝั่งทะเลอินเดียน นอกจากนี้ยังมีคงเหลือในบริเวณชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลีย และบางพื้นที่ในอินเดียนเอฟริกาและแอฟริกาตอนใต้

พะยูนเป็นสัตว์อ้างอิงเชื้อเพื่อการอนุรักษ์และเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ เป็นเพราะการล่าล้างและสูญเสียในน้ำและชายฝั่งเชื่องช้างที่นำไปสู่การสูญเสียของที่อยู่อาศัยของพะยูน การค้าน้ำเครื่องดื่มเป็นสาเหตุอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สถานะของพะยูนมีความเสี่ยง ดังนั้นการอนุรักษ์และความรักษาสิ่งแวดล้อมของพะยูนเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสัตว์ประเภทนี้ให้ยั่งยืนในอนาคต

พะยูนDugongมีลักษณะกายภาพอย่างไร

พะยูน Dugong มีลักษณะกายภาพอย่างไร

พะยูน Dugong มีลักษณะกายภาพเป็นพิเศษและอันยิ่งใหญ่ ลักษณะกายภาพของพะยูนรวมถึงลักษณะทางชีววิทยาดังนี้

1. ร่างกายยาว พะยูนมีร่างกายยาวมีรูปร่างโค้งงอ ร่างกายนานเรียวและมีลักษณะคล้ายกับหมีน้ำ

2. สีผิว ผิวของพะยูนมักมีสีเทาหรือน้ำตาลเข้ม โดยมีขนาดและลักษณะรอยรอยดำบนผิว

3. หัว หัวของพะยูนมีลักษณะเป็นกลมและมีลำคอสั้น มีปากกว้างและขอบปากแบน

4. ตา ตาของพะยูนมีขนาดใหญ่และมีสีดำ มีการปรับตาตลอดเวลาเพื่อช่วยในการดูอาหารใต้น้ำ

5. หู พะยูนมีหูที่เป็นรูตรงที่คล้ายกับรูตรงโดยออกแบบมาเพื่อช่วยในการรับเสียงใต้น้ำ

6. ลำตัว ลำตัวของพะยูนเป็นรูปทรงเรียว มีการปรับปรุงในลำตัวเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการว่ายน้ำ

7. หาง หางของพะยูนมีลักษณะคล้ายกับปีกเรือ fluke โดยมีสองส่วนและใช้ในการผลัดน้ำ.

8. ขนาด พะยูนเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ มักมีความยาวรวมร่างกายระหว่าง 2 เมตรถึง 4 เมตร และน้ำหนักระหว่าง 200 กิโลกรัมถึง 600 กิโลกรัม

พะยูนเป็นสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในเครือฟากและใช้ปากและหนวดในการกินอาหารใต้น้ำ พะยูนเป็นสัตว์น้ำที่เป็นพืชกินน้ำ มีอาหารหลักคือสาหร่ายทะเลและพืชที่เจริญเติบโตใต้น้ำ เป็นสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งแถบน้ำตื้น ทะเลที่น้ำลึกไม่เกิน 20 เมตร และมักเดินทางในระยะใกล้ชายฝั่ง

การอนุรักษ์และความรักษาสิ่งแวดล้อมสำคัญในการรักษาสถานะของพะยูนเนื่องจากพะยูนเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงในการสูญพันธุ์เนื่องจากการล่าล้างและสูญเสียที่อยู่อาศัย

พะยูนDugongมีพฤติกรรมอย่างไร

พะยูน Dugong มีพฤติกรรมอย่างไร

พะยูน Dugong มีพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์และเหมือนกับสัตว์น้ำในวงศ์ Sirenia อื่นๆ ดังนี้

1. การว่ายน้ำ พะยูนเป็นสัตว์น้ำที่มีพฤติกรรมการว่ายน้ำอย่างสวยงาม พะยูนใช้หางที่คล้ายปีกเรือ fluke ในการขับเคลื่อนตัวเองในน้ำ

2. การหาอาหาร พะยูนเป็นพืชกินน้ำและมักหาอาหารในน้ำทะเล อาหารหลักของพะยูนคือสาหร่ายทะเล พวกนี้จะใช้ปากและหนวดเล็กๆ ในการกระเด็นสาหร่ายจากพื้นทะเลและเจริญเติบโตตามความต้องการพื้นที่อาศัย

3. การหาที่อาศัย พะยูนมักอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งที่มี หญ้าทะเลและเขตทะเลที่น้ำลึกไม่เกิน 20 เมตร นอกจากนี้พะยูนยังมีความชอบในการอาศัยในเครือฟากเพื่อปกป้องตัวเองจากอันตรายและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

4. การคลอดลูก พะยูนเป็นสัตว์น้ำที่มีการสร้างรังหรือที่คลอดลูกในน้ำ พวกเขามีพ่อแม่หนึ่งตัวและลูกออกมาเป็นลูกเดียวในครั้งละครั้ง การคลอดลูกเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเพิ่มประชากรของพะยูน

5. การสื่อสาร พะยูนมีการสื่อสารด้วยเสียงคร่อมครองที่ออกจากปาก นอกจากนี้พะยูนยังใช้การสื่อสารด้วยการส่งผ่านคลื่นเสียงใต้น้ำ

 

พะยูนDugongอาศัยบริเวณแถบใดของทางทะเล

พะยูน Dugong อาศัยบริเวณแถบใดของทางทะเล

ความรู้ทั่วไปเรื่องพะยูน Dugong มักอาศัยในบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยพะยูนมักพบในแถบที่มีเขตมังกรฝน mangrove และที่ที่น้ำลึกไม่เกิน 20 เมตร อาศัยในบริเวณที่น้ำอบอุ่นและสภาพนิเวศทางทะเลที่เหมาะสมสำหรับการหาอาหาร

1. ทะเลแดง พะยูนพบอยู่ในทะเลแดงในบริเวณชายฝั่งและหาดทรายของประเทศไทย อิรัก อิหร่าน และบาห์เรน

2. มหาสมุทรอินเดีย พะยูนอาศัยอยู่ในมหาสมุทรอินเดียและทะเลต้องห้ามตรงรอบตะวันออกของออสเตรเลีย

3. ทะเลทางตะวันตกของแอฟริกา พะยูนพบในบริเวณชายฝั่งของแอฟริกาตอนใต้ เช่น แถบชายฝั่งของแอฟริกาใต้ และบางส่วนของเคนยา

4. บริเวณชายฝั่งทะเลในประเทศต่างๆ พะยูนอาจอาศัยในชายฝั่งของประเทศต่างๆ ที่มีสภาพนิเวศทางทะเลที่เหมาะสม เช่น ชายฝั่งทะเลในประเทศไทย สุราษฎร์ธานี ออสเตรเลีย และอื่นๆ

นี่เป็นบางตัวอย่างของบริเวณที่พะยูนสามารถอาศัยอยู่ได้ ความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพนิเวศทางทะเลที่เหมาะสมสำหรับการหาอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดสถานที่อาศัยของพะยูนในแต่ละพื้นที่

การอนุรักษ์พะยูน

การอนุรักษ์พะยูน

การอนุรักษ์พะยูนเป็นเรื่องสำคัญเพื่อรักษาสถานะของสัตว์ประเภทนี้และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในนิเวศทางทะเล นี่คือบางวิธีที่สามารถช่วยในการอนุรักษ์พะยูน

1. การควบคุมการล่าล้าง การกำหนดข้อจำกัดในการล่าล้างพะยูนและสิ่งแวดล้อมของพะยูน เช่น การติดตามและจำกัดการล่าล้างทางพื้นที่ เวลา และจำนวนพะยูนที่สามารถถูกล่าล้างได้

2. การควบคุมการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับพะยูนให้เป็นรูปแบบที่ยั่งยืนและไม่ก่อให้เกิดความรบกวนหรือความเสี่ยงต่อพะยูนและที่อยู่อาศัยของพะยูน

3. การควบคุมการประมง การจัดการการประมงให้เป็นรูปแบบที่ยั่งยืนและไม่เกิดความเสี่ยงต่อพะยูน นี้รวมถึงการติดตามและควบคุมการจับกุ้งหรือสัตว์น้ำอื่นๆ ที่เป็นอาหารของพะยูน

4. การควบคุมการสิ่งปลูกสร้าง การพิจารณาประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อมของโครงการสิ่งปลูกสร้างที่อาจมีผลกระทบต่อพะยูนและที่อยู่อาศัยของพะยูน

5. การศึกษาและวิจัย การศึกษาและวิจัยเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพะยูน พฤติกรรม และสถานะปัจจุบันของพะยูน เพื่อให้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการอนุรักษ์

6. การสร้างความตระหนัก การสร้างความตระหนักในประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์พะยูนและการรักษาสิ่งแวดล้อมของพะยูน นี้สามารถทำผ่านการแสดงความรู้เรื่องพะยูน โครงการการศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์

7. การติดตามและการรายงาน การติดตามสถานะของพะยูนและรายงานการเห็นพะยูนที่มีปัญหาหรืออาจเสี่ยงต่อพะยูนให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุรักษ์

การอนุรักษ์พะยูนเป็นงานที่ซับซ้อนและต้องมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นักวิจัย ประชาชนท้องถิ่น และองค์กรนิเวศ การควบคุมการล่าล้างและการรักษาสิ่งแวดล้อมของพะยูนเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้พะยูนสามารถอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

พะยูน Dugong เป็นสัตว์น้ำที่มีลักษณะคล้ายหมีน้ำและอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีน้ำลึกไม่เกิน 20 เมตร พะยูนเป็นพืชกินน้ำและมีสถานะของการอนุรักษ์เนื่องจากการล่าล้างและสูญเสียที่อยู่อาศัย การอนุรักษ์พะยูนรวมถึงการควบคุมการล่าล้าง การควบคุมการท่องเที่ยว การควบคุมการประมง การควบคุมการสิ่งปลูกสร้าง การศึกษาและวิจัย การสร้างความตระหนักในประชาชน และการติดตามและรายงานสถานะของพะยูน การรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พะยูนเป็นเรื่องสำคัญเพื่อรักษาสัตว์ประเภทนี้และความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพะยูน
 • พะยูนมีลักษณะกายภาพอย่างไร
  • พะยูนมีลำตัวยาวโค้งงอ หัวกลม ตาขนาดใหญ่ และหางที่คล้ายปีกเรือ fluke
 • พะยูนมีลักษณะการอาศัยที่เป็นอย่างไร
  • พะยูนอาศัยในบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีน้ำลึกไม่เกิน 20 เมตร
 • พะยูนเป็นสัตว์กินอะไร
  • พะยูนเป็นสัตว์พืชกินน้ำและกินสาหร่ายทะเลและพืชใต้น้ำอื่นๆ
 • จะคุมการล่าล้างพะยูนอย่างไร
  • การควบคุมการล่าล้างพะยูนสามารถทำโดยกำหนดข้อจำกัดในการล่าล้างเช่น ที่ เวลา และจำนวนพะยูนที่สามารถถูกล่าได้
 • ส่วนใหญ่พะยูนเป็นสัตว์กินอะไรในทะเล
  • ส่วนใหญ่พะยูนเป็นสัตว์พืชกินน้ำและกินสาหร่ายทะเล และใช้ปากและหนวดเล็กๆ ในการกระเด็นสาหร่ายจากพื้นทะเล

บทความที่น่าสนใจ : ความรู้ทั่วไปเรื่องโจรสลัด ตำนานที่เล่าขานการท่องทะเลโลกกว้าง

บทความล่าสุด