โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย

หมู่ที่ 14 บ้านเขาปิหลาย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุนัข

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คุณภัสราภรณ์ จิโรจรุ่งเรืองกุล ฝ่ายการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุนัข และแมว โรคพิษสุนัขบ้า วิธีการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและเลี้ยงขนมกับนมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาปิหลาย

ในนามของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้

บทความล่าสุด