โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย

หมู่ที่ 14 บ้านเขาปิหลาย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

เปิดกอง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง และโรงเรียนบ้านดอน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาปิหลาย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
กิจกรรม

  • เปิดกอง
  • เดินทางไกล
  • ฐานการเรียนรู้

บทความล่าสุด